Matematik Itu Mudah!
RSS

Followers

Wednesday, 12 December 2012

Contoh Rancangan Harian Matematik Tahun 2(Jisim))

ynita780@gmail.com

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
Mata Pelajaran  :Matematik
Tarikh/ Hari                   :  06.11. 2012 ( Selasa )
Masa                             :  8.00pagi – 8.30 pagi          
Kelas                            :  2 Arif
BilanganMurid              :  21 orang
Kehadiran                    :  19/21 orang
Tajuk                             :  Jisim
            Sub Tajuk                    :  11.2 Menimbang dalam unit gram dan kilogram
            Masa                : 30 minit
           Standard Kandungan  :
           Menimbangdanmerekodkanobjek yang jisimnyadalam
                 a) Gram                      b)         kilogram
          ObjektifPembelajaran  :
          Di akhir pelajaran diharapkan murid berkebolehan  :
          Domain Kognitif :
1.                    1.   Melengkapkan jadual bagi jisim yang betul.
2.                   2.   Memadankan barang-barang dengan jisim yang betul.
          Domain Afektif  :
1.                 1.    Menyatakan  rasa bersyukur diberikan anggota untuk merasa dan memegang barang yang     disediakan menggunakan anggota badan yang sempurna.
2.                2.  Menjalinkan semangat kerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan
        Domain Psikomotor  :
1.                1 Menulis jisim dengan tepat
2.                2  Mengerakkan anggota/pancaindera badan memerhatikan bungkusan barang.
      PengisianKurikulum  :
i.                i. Nilai Murni  : Kesyukuran dan kerjasama
ii.              ii. Ilmu            :   Pendidikan Moral dan Dunia Sains.
iii.             iii.   EMK           :   TMK Kreativiti dan Inovatif.
      BBM                :kad gambar, kad perkataan,beras,gula,kacang,keropok,agar- 
                                agar,tepung,kad jadual,alat penimbang dalam
                                gram dan kilogram , lembaran kerjaLangkah/
Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID


Fasa Persediaan
( 5 minit)

Mencari jisim pada barang yang disediakan

- Guru mencari maklumat yang terdapat pada bungkusan barang-barang

- Guru mengaitkan dengan pelajaran hari ini, iaitu jisim

- Guru menerangkan bahawa setiap barangan ada berat,label dan bungkusan tertentu tertentu yang bertujuan untuk membezakan jenis barangan.


- Guru menggabungjalin dengan nilai murni dan penyerapan mata pelajaran Sains tetntang rasa gula(manis),masin(keropok)

- Murid mencari maklumat dengan bimbingan guru.

- Murid cuba memahami makna jisim.

-Murid menyatakan jisim adalah berat sesuatu barangan iaitu gram dan kilogram
·         Gram untuk barangan yang kecil/ringan·         Kilogram untuk barangan yan berat/besar

-Murid menyebut rasa bagi barang yang disediakan:manis,pedas,ranggup


KBT :
Mengenalpasti

BBM : bungkusan agar-agar,bungkusan tepung,
Bungkusan keropok,bungkusan serbuk kari ,kad perkataan.

EMK : Kreatif & inovatif
Nilai : Bersyukur


Fasa Imaginasi
( 5 minit)

Mengenal/
mengelaskan barangan yang mengandungi jisim

-Guru membahagikan kelas kepada 5 kumpulan(satu kumpulan ada 4 atau 5 orang).

- Guru membekalkan setiap kumpulan dengan kad gambar dan borang jadual penyenaraian barang yang
mengandungi jisim gram atau kilogram.

- Murid berbincang dalam kumpulan untuk memilih barangan yang terdapat jisim dalam gram atau kilogram oleh guru.

- Setiap kumpulan yang bersaing untuk segera menyiapkan tugasan.

BBM : Kad perkataan,kad bergambar,borang senarai barangan gram /kilogram


KBT :
Mengenal pasti.

Nilai :
Kerjasama dan tolak ansur.


Fasa Perkembangan
(10 minit)

Menimbang barang yang dibungkus(secara berkumpulan)

-Guru menerangkan bahawa murid perlu bergerak secara berkumpulan ke stesen yang disediakan:
·         Stesen A
·         Stesen B
·         Stesen C
·         Stesen D

- Guru membimbing murid menimbang barang yang disediakan


-Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.

-Murid menjalankan aktiviti menimbang barang-barang mengikut giliran(satu stesen murid diberi masa 1 minit)

-Murid dikehendaki menimbang barangan dan melengkapkan jadual yang dibekalkan.BBM : alat penimbang dalam gram dan kilogram,borang jadual,bungkusan tepung,bungkusan beras,bungkusan kacang , bungkusan gula dan kad perkataan
FasaTindakan
( 10  minit )Menjawab soalan lembaran kerja(secara individu)


- Guru mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid.


- Guru menerangkan cara menjawab soalan.

- Murid mendengar penerangan guru.-Murid menjawab soalan secara individu.

-Murid membentang/menyatakan jawapan yang dijawab.


KBT :
Membuat keputusan.BBM :
Lembaran kerja


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...